Religieuze leiders eisen billijk en bindend klimaatakkoord

Deze zomer hebben de religieuze leiders ons allen verrast met een stellingname in het debat over de klimaatsopwarming en de te nemen maatregelen. De paus publiceerde zijn Laudato Si?, enkele dagen later vond de Top van het Geweten plaats. Onder andere vertegenwoordigers uit het hindoeisme, boeddhisme, jodendom, christendom en de islam namen hier aan deel. De publicatie van de Islamic Declaration on Climate Change volgde kort daarna.

 

Opvallend zijn de overeenkomsten: allen bevestigen de wetenschappelijke consensus over de klimaatsopwarming en de verantwoordelijkheid van (een deel van) de mensheid hier in. Verwijzingen in de Bijbel en de Koran onderbouwen de oproep die de religieuze leiders doen naar hun politieke en economische evenknie?n.?De mens heeft de opdracht voor de Aarde te zorgen omdat we er een deel van uitmaken en het is onze plicht de aarde te beschermen en haar vruchtbaarheid voor toekomstige generaties te verzekeren.

 

De drie speerpunten in hun betoog zijn:
? Rijke landen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en hun ecologische schuld vereffenen
? Er moet overgegaan worden naar een circulaire economie met 100% hernieuwbare energie
? Een nieuw economisch model is nodig dat ecologisch en sociaal is, het ene kan niet zonder het andere

 

Climate Express mobiliseert samen met vele internationale organisaties om naar Parijs te gaan tijdens de COP21. Net zoals de religieuze leiders, maar ook veel organisaties uit het sociaalculturele middenveld, de arbeiders- en milieubeweging eisen wij een klimaatakkoord dat ambitieus, participatief, ecologisch, sociaal, internationaal rechtvaardig en bindend is. Een andere keuze is mogelijk. Waar? In Parijs. Wanneer? 29/11, alsook 11 en 12/12. Schrijf je nu in.

 

Wie de volledige teksten wil lezen:

-?http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000 (Nederlandse vertaling, interessante paragrafen: 1, 3, 5, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 34, 36, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 67, 68, 82, 90, 93, 95, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 114, 116, 119, 125, 128, 138, 139, 145, 147, 156, 159, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 177, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 195, 200, 201, 217, 219)

-?http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/ (Engels en Turks)

Related Posts

27 nov
Post van het klimaatpeloton #dag2

Student internationale politiek en en JNM-er Lennert De Vroey bezorgt ons de dagelijkse post van het klimaatpeloton op weg naar Parijs.?     Beste lezer,   In Brussel vindt dit weekend een extra Europese top over veiligheid plaats. De grote nood aan regionale politie op die plek is de directe aanleiding om de voor zondag

04 aug
Gentse Klimaattour

Op dinsdag 4 augustus ontvingen Climate Express en Klimaatcoalitie de enthousiaste groep van Alternatiba Tour met een heuse fietsactie doorheen de stad en een slotevenement in de volkse moestuinen van de Boerse Poort. Ongeveer 100 mensen namen eraan deel. We hebben de dag be?indigd met een solidaire maaltijd van mobiele actiekeuken Kokerellen, een mini-conferentie van

28 okt
Growing picture zkt klmtwns

Nog ??n maand te gaan tot Parijs… en het burgerprotest?komt op stoom. Hoog tijd om te polsen naar wat er leeft over het klimaatthema onder het brede publiek. Daarom bedachten?twee KASK-studenten een interactief kunstwerk voor #movetheclimatebyart. Jonathan Verheye en Juli Kurris ontwierpen een kunstwerk dat groeit met elke persoonlijke boodschap over klimaat die hen wordt

Comments

Leave a comment