Religieuze leiders eisen billijk en bindend klimaatakkoord

Deze zomer hebben de religieuze leiders ons allen verrast met een stellingname in het debat over de klimaatsopwarming en de te nemen maatregelen. De paus publiceerde zijn Laudato Si?, enkele dagen later vond de Top van het Geweten plaats. Onder andere vertegenwoordigers uit het hindoeisme, boeddhisme, jodendom, christendom en de islam namen hier aan deel. De publicatie van de Islamic Declaration on Climate Change volgde kort daarna.

 

Opvallend zijn de overeenkomsten: allen bevestigen de wetenschappelijke consensus over de klimaatsopwarming en de verantwoordelijkheid van (een deel van) de mensheid hier in. Verwijzingen in de Bijbel en de Koran onderbouwen de oproep die de religieuze leiders doen naar hun politieke en economische evenknie?n.?De mens heeft de opdracht voor de Aarde te zorgen omdat we er een deel van uitmaken en het is onze plicht de aarde te beschermen en haar vruchtbaarheid voor toekomstige generaties te verzekeren.

 

De drie speerpunten in hun betoog zijn:
? Rijke landen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en hun ecologische schuld vereffenen
? Er moet overgegaan worden naar een circulaire economie met 100% hernieuwbare energie
? Een nieuw economisch model is nodig dat ecologisch en sociaal is, het ene kan niet zonder het andere

 

Climate Express mobiliseert samen met vele internationale organisaties om naar Parijs te gaan tijdens de COP21. Net zoals de religieuze leiders, maar ook veel organisaties uit het sociaalculturele middenveld, de arbeiders- en milieubeweging eisen wij een klimaatakkoord dat ambitieus, participatief, ecologisch, sociaal, internationaal rechtvaardig en bindend is. Een andere keuze is mogelijk. Waar? In Parijs. Wanneer? 29/11, alsook 11 en 12/12. Schrijf je nu in.

 

Wie de volledige teksten wil lezen:

-?http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000 (Nederlandse vertaling, interessante paragrafen: 1, 3, 5, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 34, 36, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 67, 68, 82, 90, 93, 95, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 114, 116, 119, 125, 128, 138, 139, 145, 147, 156, 159, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 177, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 195, 200, 201, 217, 219)

-?http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/ (Engels en Turks)

Related Posts

01 dec
Post van het klimaatpeloton #nabeschouwing

Student internationale politiek en en JNM-er Lennert De Vroey bezorgt ons de dagelijkse post van het klimaatpeloton op weg naar Parijs. Dit is zijn laatste bijdrage! Een dag na aankomst blikt hij terug op de fietstocht naar Parijs en vooruit op de mars naar Oostende op 6 december.   Beste lezer,   Al is het

28 okt
Growing picture zkt klmtwns

Nog ??n maand te gaan tot Parijs… en het burgerprotest?komt op stoom. Hoog tijd om te polsen naar wat er leeft over het klimaatthema onder het brede publiek. Daarom bedachten?twee KASK-studenten een interactief kunstwerk voor #movetheclimatebyart. Jonathan Verheye en Juli Kurris ontwierpen een kunstwerk dat groeit met elke persoonlijke boodschap over klimaat die hen wordt

27 nov
Post van het klimaatpeloton #dag1

Student internationale politiek en en JNM-er Lennert De Vroey bezorgt ons de dagelijkse post van het klimaatpeloton op weg naar Parijs.?     Beste lezer,   Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn. Er zijn vast nog po?tischer weerspreuken te vinden, maar deze weet in elk geval goed de brute overgang

Comments

Leave a comment