Religieuze leiders eisen billijk en bindend klimaatakkoord

Deze zomer hebben de religieuze leiders ons allen verrast met een stellingname in het debat over de klimaatsopwarming en de te nemen maatregelen. De paus publiceerde zijn Laudato Si?, enkele dagen later vond de Top van het Geweten plaats. Onder andere vertegenwoordigers uit het hindoeisme, boeddhisme, jodendom, christendom en de islam namen hier aan deel. De publicatie van de Islamic Declaration on Climate Change volgde kort daarna.

 

Opvallend zijn de overeenkomsten: allen bevestigen de wetenschappelijke consensus over de klimaatsopwarming en de verantwoordelijkheid van (een deel van) de mensheid hier in. Verwijzingen in de Bijbel en de Koran onderbouwen de oproep die de religieuze leiders doen naar hun politieke en economische evenknie?n.?De mens heeft de opdracht voor de Aarde te zorgen omdat we er een deel van uitmaken en het is onze plicht de aarde te beschermen en haar vruchtbaarheid voor toekomstige generaties te verzekeren.

 

De drie speerpunten in hun betoog zijn:
? Rijke landen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en hun ecologische schuld vereffenen
? Er moet overgegaan worden naar een circulaire economie met 100% hernieuwbare energie
? Een nieuw economisch model is nodig dat ecologisch en sociaal is, het ene kan niet zonder het andere

 

Climate Express mobiliseert samen met vele internationale organisaties om naar Parijs te gaan tijdens de COP21. Net zoals de religieuze leiders, maar ook veel organisaties uit het sociaalculturele middenveld, de arbeiders- en milieubeweging eisen wij een klimaatakkoord dat ambitieus, participatief, ecologisch, sociaal, internationaal rechtvaardig en bindend is. Een andere keuze is mogelijk. Waar? In Parijs. Wanneer? 29/11, alsook 11 en 12/12. Schrijf je nu in.

 

Wie de volledige teksten wil lezen:

-?http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000 (Nederlandse vertaling, interessante paragrafen: 1, 3, 5, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 34, 36, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 67, 68, 82, 90, 93, 95, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 114, 116, 119, 125, 128, 138, 139, 145, 147, 156, 159, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 177, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 195, 200, 201, 217, 219)

-?http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/ (Engels en Turks)

Related Posts

04 dec
Wij zijn de hernieuwbare wind die het fossiele systeem zal wegblazen

Natalie Eggermont, de voorzitster van Climate Express, schreef een boek over de klimaatproblematiek en het belang van de opbouw van een sterke burgerbeweging. Over?welke “Sporen van Verandering” de klimaatbeweging kan bewandelen om ons uit het slop te halen.   Een warme oproep om, in de spirit van haar epiloog “De trein blijft rijden”, op 6

26 okt
Zoek je kli-maat #10000toParis

Al 5000 landgenoten schreven zich in voor de Climate Express! Het doel van 10.000 Belgen in Parijs is nu nog maar een boogscheut van ons verwijderd. Immers, als iedereen ??n vriend(in) overtuigt om ook mee te gaan, staat de teller binnen de kortste keren op 10.000.   Trek dus je stoute schoenen aan en ga

15 aug
‘Trap het af’ met Johan Museeuw

Volg live het verloop van deze?#movetheclimate?fietsstunt [View the story “‘Trap het af’ met Johan Museeuw” on Storify]

Comments

Leave a comment