De klimaattop van Parijs: wat staat er op het spel?

Van 30 november tot 11 december vindt in Parijs de 21ste VN-Klimaatconferentie plaats. De inzet is zeer groot. In 2009 werden er al eens grote verwachtingen gecre?erd rond de conferentie van Kopenhagen. Die top draaide echter uit op een flop en sindsdien werd er niet veel vooruitgang meer geboekt. In Parijs komt de herkansing om dan eindelijk te komen tot een internationaal en bindend klimaatverdrag dat de opwarming van de aarde een halt moet toeroepen en de schade zal moeten beperken. Maar zal dit lukken? En zijn we dan nog wel op tijd? Er wordt immers gesproken over een klimaatverdrag dat pas in 2020 in voege zou treden. Ook de internationale klimaatbeweging zal op de afspraak zijn in Parijs om druk op de ketel te zetten. Vanuit Belgi? zullen er zelfs 10.000 mensen naar Parijs trekken om hun stem vanop straat te laten horen. Lost Parijs de hoge verwachtingen in?

Panel:

  • Jos Delbeke, hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie
  • Natalie Eggermont, klimaatactiviste Climate Express
  • Francesca Vanthielen, de klimaatzaak
  • Moderatie: Chris Jacobson, auteur en duurzaamheidsexpert

maandag ?9 november 2015, 20u -?STUK Auditorium, Naamsestraat 96, Leuven

Debat in het kader van de reeks Human Ecology/Ongehoord

Related Posts

21 okt
Avaaz Climate Action BXL

Meer info volgt. Plus d’informations ? suivre. More info soon

29 sep
Infoavond Schoten

Niet enkel met onze Climate Express promostand trekken we het land door, we schuimen ook de steden af voor lokale infoavonden. Dinsdag 29 september houden we halt in schoten, samen met deze interessante sprekers: Wiebe Eekman (PvdA) ?Klimaat, wat is het probleem?? (met film) Ecopower ?Een windmolen in Schoten?? Paul Staes (voorzitter Milieuraad) Michiel Bleus

23 nov
Start looptocht naar Parijs

Om anderen te inspireren met alternatieven en te tonen dat het moeite kost om een doel te verwezenlijken, wordt er ook gelopen naar Parijs. De lopers leggen tussen 23 en 28 november +-350 km af. Op 29 november wandelen de lopers mee in de klimaatmars. Meer info over het startmoment volgt.

Comments

Leave a comment