Sterren voor sterk klimaatakkoord beter dan ooit

Joeri Thijs, Greenpeace

 

Mijn verwachtingen voor de klimaattop in Parijs zijn hoog, maar ik ben ook niet na?ef. De desillusie na die vorige klimaattop onder hoogspanning, zes jaar geleden in Kopenhagen, liet zijn sporen na.

 

Toch staan de sterren beter dan ooit voor een grote stap voorwaarts in de strijd tegen de klimaatverandering. De paus en islamitische leiders, invloedrijke celebrities, maar ook een groeiende groep van bedrijven en investeerders riepen dit jaar allemaal op tot ambitieuze klimaatactie. Meer dan 160 landen presenteerden intussen hun nationale klimaatplannen waarop het akkoord in Parijs zal steunen. In die plannen staan een waaier aan acties die landen willen uitvoeren om hun uitstoot naar beneden te halen. Energiebesparing, investeren in groene energie, ontbossing tegengaan, ? Samen zijn deze landen goed voor meer dan 90 procent van de wereldwijde uitstoot. Ter vergelijking: het Kyotoprotocol, dat nog loopt tot 2020, regelt amper 12 procent van de uitstoot. Nog v??r de start van de top is dat al een historische stap. Nooit waren zo veel landen bereid om het mondiale klimaatprobleem bij de horens te vatten.

 

De beloftes in die nationale klimaatplannen zullen de opwarming van onze planeet nog niet kunnen beperken tot 2?C, de grens die in Kopenhagen werd afgesproken als kantelpunt om gevaarlijke klimaatverandering te vermijden. De wetenschap wijst er intussen op dat we eigenlijk zelfs onder de 1,5?C moeten mikken. Het is dus belangrijk dat het nieuwe internationale klimaatakkoord een duidelijk proces afspreekt om die ambities na Parijs verder te verhogen.

 

Sleutels tot succes in Parijs

 

De kans dat in Parijs al plots een paar versnellingen hoger wordt geschakeld, is vrij klein. En toch, de Europese Unie ? het blok waarbinnen ook ons land mee onderhandelt – zou de knuppel in het hoenderhok kunnen gooien door haar eigen doelstelling van ?ten minste 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030? aan te scherpen. Ze is het aan zichzelf verplicht als zelfverklaarde voortrekker in het klimaatdebat. Wie weet welke stenen dan ook aan het rollen gaan.

 

Maar als dit niet gebeurt, wordt Parijs dan een nieuwe klimaatflop? Niet noodzakelijk. De sleutels tot succes in ? en vooral na ? Parijs zullen in de details van het akkoord schuilen. Welke elementen van het akkoord zijn wettelijk bindend en welke niet? Komt er een stevig signaal dat fossiele brandstoffen en kernenergie een eindig verhaal zijn? Wordt dit ook concreet vertaald naar de praktijk door de afbouw van subsidies en investeringen in die sectoren? Ontwikkelt men een geloofwaardig mechanisme dat ervoor zorgt dat de doelen in het akkoord minstens iedere vijf jaar worden herzien en versterkt? Want het is belangrijk dat het nieuwe internationale klimaatakkoord een duidelijk proces uitstippelt om de ambities van landen na Parijs verder te verhogen.

 

Dat is absoluut mogelijk. Veel waarnemers voorspellen dat landen als China en India, maar ook de VS en Europa hun klimaatdoelen meer dan waarschijnlijk zullen overtreffen. Landen leggen de lat liever wat te laag om er makkelijker over te raken. De evolutie in de energiesector, waar de beweging richting 100% hernieuwbare energie niet meer te stoppen is (zie pag. 11-13), moet de motor worden voor meer ambitie na Parijs.

 

Doe mee of ga uit de weg!

 

Het kladakkoord voor Parijs dat nu op tafel ligt bevat nog tal van opties, zowel goede als slechte. In de voorbije maanden werden de voornaamste knopen nog niet doorgehakt. Hoe zullen de inspanningen worden verdeeld tussen de rijke ge?ndustrialiseerde landen, de nieuwe groeilanden en de landen in ontwikkeling? Geven de rijke landen voldoende garanties voor de beloofde klimaatcenten aan landen in ontwikkeling (zie pag. 21-23)? Wordt het een wettelijk bindend akkoord met tanden, waardoor landen die hun doelstellingen niet halen gestraft worden? Wat doen we met de snel groeiende uitstoot van het internationale vliegverkeer en scheepvaart, die nog steeds niet internationaal geregeld wordt? Ja, er ligt nog werk op de plank in Parijs.

 

E?n ding is zeker: het momentum is nog nooit zo groot geweest. Zelfs een matig klimaatakkoord zal de doorbraken op het terrein niet stoppen. Maar politieke leiders in Parijs kunnen en moeten de boel danig versnellen, want de tijd dringt. Zij kiezen de komende dagen hoe ze de geschiedenis willen ingaan. Hebben ze het lef om fossiele en nucleaire brandstoffen af te zweren en hernieuwbare energie te omarmen met een sterk klimaatakkoord? Of blijven ze de marionetten van de die-hard fossiele en nucleaire lobbyisten? Worden ze een blok aan ons been of geven ze ons juist een duw in de rug? We zullen het snel weten!

Related Posts

13 jul
Climate Games Amsterdam
Opinie // 0

Ooit al gehoord van de Climate Games? Ze worden?eind dit jaar, na afloop van de klimaattop, grootschalig opgezet in Parijs (11 tot 13 december) en begin juli werd er al een kleinere?versie georganiseerd in Amsterdam. Climate Games staan voor niet-gewelddadige, directe acties van burgerlijke ongehoorzaamheid op straat en in cyberspace. Het idee is duidelijk: de

29 apr
Global Divestment Day
Opinie // 0

Dit jaar werden 13 en 14 februari wereldwijd tot?de eerste?Global Divestment Day(s)?gekroond. Op die dag roepen burgers nationale overheden op om hun investeringen uit de 200 grootste?bedrijven van fossiele brandstoffen terug te trekken met tal van?evenementen. Climate Express en The Laboratory of Insurrectionary Imagination (Labofii) organiseerden?in die context?samen met het Kaaitheater een driedaagse workshop rond

11 aug
Mijmeringen over de Gentse klimaattour
By Bike // 0

Reporter Julie Van Houtryve maakte een verslagje van de Gentse klimaattour met 1000 Alternatiba vorige week. Herbeleef deze?#?movetheclimate? by bike actie, of lees waarom je er volgende keer zeker ook moet zijn! ?On avance, la transition arrive. On sait que c?est ?a la solution ? cette crise? Gedurende 4 maanden fietsen het team van Alternatiba

Comments

Leave a comment