De Tijd: België lost klimaatbelofte weer niet in

Een vers EU-rapport bevestigt de slechte staat van het Belgisch klimaat. Ook vorig jaar steeg de CO2-uitstoot in ons land.
 

Bij de start van elke internationale klimaattop maakt de Europese Commissie een rapport op over de uitvoering van de EU-klimaatafspraken. Dat gebeurt ook nu bij de start van de klimaatconferentie in Bonn.
 
Voor de Europese Unie als geheel is het beeld rooskleurig: in 2016 was de uitstoot van CO2 met 23 procent gedaald vergeleken met het referentiejaar 1990. En dat terwijl de Europese lat voor 2020 slechts op een beperking met 20 procent ligt.
 
België is een van de weinige EU-landen die tegen de trend ingaan. Net als in 2015 steeg de uitstoot in 2016 met 0,6 procent. Daardoor wordt het aartsmoeilijk om in 2020 alsnog aan 15 procent minder CO2-uitstoot te komen in de transportsector, gebouwen en de landbouw. De Commissie voorspelt dat België dat doel met 3,5 procentpunten zal missen.
 
Vooral in Wallonië en Brussel zien de Europese klimaatexperts een belangrijke toename van de CO2-uitstoot. In Vlaanderen is er geen wezenlijke verandering tegenover het jaar daarvoor. De Europese Commissie wijt de stijging grotendeels aan de koude winter.
 
Twee landen in de EU doen het nog slechter dan België: Malta en Ierland. Zij zullen hun klimaatdoel van 2020 met meer dan 10 procentpunten missen. Ook Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Finland zitten op de foute klimaatkoers.
 
België zit al langer op het Europese beklaagdenbankje voor het klimaat. Europa wees de Belgische traagheid meermaals met de vinger. Het duurde zeven jaar voor het federaal niveau en de gewesten afspraken maakten over de verdeling van de klimaatinspanningen. Pas tijdens de klimaatconferentie van Parijs in 2015 kon een principeakkoord worden gesloten, dat dan nog een jaar op zijn uitvoering moest wachten.
 
Het gebrek aan duidelijke klimaatafspraken leidt tot het ontbreken van een stabiel investeringskader. De Europese Commissie hamert daarom ook in haar economische aanbevelingen al enkele jaren op een klimaatvriendelijker beleid. Ze herhaalt in het rapport van gisteren de belangrijkste problemen: het gebrek aan investeringen in infrastructuur, met instortende tunnels tot gevolg. En ze hekelt nogmaals het systeem van de bedrijfswagens dat ‘bijdraagt tot vervuiling, files en broeikasgassen’.
 
Volgend jaar moet België een klimaatplan indienen bij Europa. Het overleg daarover vlot helemaal niet.
 

Bron: https://www.tijd.be/nieuws/archief/Belgie-lost-klimaatbelofte-weer-niet-in/9951028?ckc=1&ts=1510764490
Gepubliceerd op 08/11/2017 door Kris Van Haver

Related Posts

18 nov
MetroTime: COP23 – Groot spandoek “Save the climate – Belgium Act Now” aan Jubelpark opgehangen

Naar aanleiding van het slot van de klimaattop COP23 in Bonn hebben klimaatactivisten vandaag een groot spandoek van 17 meter lang opgehangen onder de boog van het Jubelpark in Brussel. De boodschap van #BelgiumActNow luidt “Save the climate – Belgium Act Now”. Andere activisten schilderden een rode lijn op de gevel van het kabinet van

18 nov
HLN Leuven: Climate Cycle Leuven-actie voor duurzame stad

Een honderdtal studenten en Leuvenaars fietsten gisteren mee met de actie Climate Cycle Leuven om te pleiten voor een ecologische, duurzame en sociaal rechtvaardige stad waarin mens en milieu centraal staan.   De actie vond plaats in het kader van de ‘Act Now’-fietsacties die in het weekend van 17 tot 19 november plaatsvinden en de

18 nov
Trendstop: COP23 – Groot spandoek “Save the climate – Belgium Act Now” aan Jubelpark opgehangen

(Belga) Naar aanleiding van het slot van de klimaattop COP23 in Bonn hebben klimaatactivisten vandaag een groot spandoek van 17 meter lang opgehangen onder de boog van het Jubelpark in Brussel. De boodschap van #BelgiumActNow luidt “Save the climate – Belgium Act Now”. Andere activisten schilderden een rode lijn op de gevel van het kabinet

Comments

Leave a comment