Fietsrevolutie

Geen tijd te verliezen

De ronkende beloftes van het akkoord van Parijs - onder de 2°C opwarming blijven en de inspanningen verder zetten om de 1,5°C niet te overschrijden - moeten dringend in daden worden omgezet. Vandaag al zijn miljoenen mensen, op alle continenten, het slachtoffer van de klimaatverandering. Overal ter wereld zijn de meest kwetsbaren het hardst getroffen, terwijl ze er het minst verantwoordelijk voor zijn. Als we nu geen radicale actie ondernemen zal het leven op aarde steeds moeilijker worden.

Zitten we op het juiste spoor?

De kloof tussen beloftes en concrete engagementen is gapend groot. De plannen van de verschillende landen die nu op tafel liggen zetten ons op weg naar een opwarming van 3,4 °C. En België hinkt achterop. Om de ambitie van het Akkoord van Parijs waar te maken, moeten we snel in actie schieten. De keuzes die we vandaag maken bepalen onze toekomst!

 

We hebben nood aan een maatschappelijke spoorverandering. Naar een economie waar niet winst, maar mens en milieu centraal staan. Fossiele brandstoffen moeten onder de grond blijven. We kunnen niet langer de valse oplossingen aanvaarden die ons worden opgedrongen door grote transnationale ondernemingen samen met de overheden die hen op de handen dragen. Het is tijd voor ambitieuze maatregelen, dicht bij de mensen en toegankelijk voor iedereen.

Onze eisen

Onze voornaamste eis is een coherent klimaatbeleid, op alle politieke niveaus, dat in lijn ligt met de ambitie de opwarming te beperken tot onder de 1,5 °C. Het is hoog tijd dat onze politici werk maken van een ambitieus en sociaal rechtvaardig nationaal energie- en klimaatplan met duidelijke en meetbare doelstellingen voor 2030 en 2050. Iedereen die de zes eisen van Climate Express onderschrijft is welkom om mee te doen aan het actieweekend. Op het einde van de onderhandelingen staan we klaar om onze beleidsmakers op hun verantwoordelijkheid te duiden door onze eisen over te maken. Voeg gerust je eigen eisen toe, want onze diversiteit blijft onze voornaamste troef!