Visie

In het kort

Climate Express is een groeiende vereniging van enthousiaste vrijwilligers en bevlogen burgers. Politiek ongebonden streven we naar een daadkrachtige en solidaire aanpak voor de uitdagingen van de klimaatverandering. Wereldleiders ondertekenden het Akkoord van Parijs, nu zet Climate Express druk op de Belgische regeringen. We vragen hen, samen met vele geëngageerde burgers en organisaties: voeg de daad bij het woord en voer een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid!

Wat willen we

Samen willen we in Bonn een duidelijke boodschap laten weerklinken aan onze beleidsmakers: we willen een daadkrachtige en solidaire aanpak van de klimaatproblematiek. We kloppen bij hen aan met zes concrete wensen. Ook na Bonn blijven we druk zetten om te zorgen dat de politici het juiste spoor kiezen. Ga je akkoord met onze voorstellen? Welkom bij Climate Express!

1

Spoorverandering

We hebben nood aan een maatschappelijke koerswijziging: niet winst, maar mens en milieu moeten centraal komen te staan.

We verwachten dat de Belgische equipe in Parijs een voortrekkersrol speelt opdat de klimaattop een legaal bindend akkoord met ambitieuze doelstellingen oplevert dat internationaal én sociaal rechtvaardig is. Wij stellen ons ernstige vragen bij de aanwezigheid van verschillende multinationals op de klimaattop en roepen onze verkozen leiders op om geloofwaardige partners en sponsors te kiezen voor de onderhandelingen.

4

Sociaal rechtvaardig

We vragen dat de politici inzetten op een sociaal rechtvaardige transitie met waardig werk, kwaliteitsvolle jobs en bescherming van sociale rechten.

2

Ambitieus klimaatbeleid

We vragen dat de Belgische politici de handen uit de mouwen steken om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen te verminderen in lijn met wat volgens wetenschappers nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken (dus: 25-40% reductie in 2020 en 80-95% reductie in 2050, t.o.v. 1990). Dit door investeringen en projecten in eigen land en zonder gebruik van achterpoortjes zoals de aankoop van schone lucht uit het Zuiden.

5

Solidair met het Zuiden

De mensen in het Zuiden zijn het kwetsbaarst voor de gevolgen van de opwarming van de aarde, hoewel ze er het minst verantwoordelijk voor zijn. We roepen onze politici op om voldoende financiering te voorzien voor duurzame ontwikkeling wereldwijd én voor aanpassing aan reeds voorkomende droogtes, overstromingen, orkanen enz.

3

Op naar 100% hernieuwbaar

We verwachten dat de politici verder kijken dan hun neus lang is en een visie uitstippelen voor de omschakeling naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050. Laat fossiele brandstoffen in de grond en geef scheurtjesreactoren hun welverdiende rust, de toekomst is hernieuwbaar en begint vandaag!

6

Power to the People

Het is hoog tijd voor een democratie die verder gaat dan om de paar jaar bolletjes kleuren. We willen een participatief beleid, voor en door mensen. Een samenleving waar iedereen mee beslist welk spoor we volgen en waar basisbehoeften zoals water, energie en mobiliteit in handen zijn van de gemeenschap. Want zon, wind, water en de stad zijn van iedereen!

De kracht van de massa

Er is geen alternatief? Er zijn duizenden alternatieven!

Steeds meer mensen werken aan de ecologische oplossingen van vandaag en morgen. Initiatieven die positief zijn voor het klimaat en de samenleving schieten als paddestoelen uit de grond. Denk aan energiecoöperaties, voedselteams of repair cafés. Ze tonen dat het verkleinen van je ecologische voetafdruk, het ver(h)/(m)inderen van afval, het opwekken van propere energie, ...– in het kort: het werken aan een betere wereld – mogelijk is. We maken in ons dagelijks leven ook vaker ecologische en sociaal rechtvaardige keuzes op vlak van voeding, wonen en reizen. Deze initiatieven en mindshifts bieden een kijk op een alternatief voor de huidige systemen. Ze versterken het geloof in verandering. Maar ze zijn voor Climate Express geen reden voor politici om op de lauweren te rusten.

Time's Up, Rise Up!

System change not Climate change

Power to the people